Skip navigation Scroll to top
LGT
Scroll to top

JJ kněžna Marie-Aglaé

Kněžna Marie se narodila v Praze jako čtvrté ze sedmi dětí hraběte Ferdinanda Karla Kinského z Vchynic a Tetova a Henriety, rozené hraběnky Ledebursko-Wichelnské. Je manželkou knížete Hanse Adama II.

JJ kněžna Marie-Aglaé
More information JJ kněžna Marie-Aglaé

V roce 1945 byla její rodina vyhnána z tehdejšího Československa a prchla do Německa. V letech 1946-1949 navštěvovala kněžna Marie obecnou školu v Eringu am Inn a poté strávila osm let v internátu sester benediktinek v klášteře Wald ve Württembersku. Absolvovala reálné gymnázium.

V roce 1957 odjela na jazykový kurz do Anglie. Po návratu navštěvovala po 6 semestrů Akademii užitého umění v Mnichově, kde rovněž získala diplom. Po krátkém studijním pobytu v Paříži pracovala až do svého zasnoubení v roce 1965 jako grafička v jedné tiskárně v Dachau.

července 1967 se provdala za knížete Hanse Adama II. Mají spolu čtyři děti:  

  • Dědičný princ Alois, nar. 11. června 1968
  • Princ Maximilian, nar. 16. května 1969
  • Prinz Constantin, nar. 15. března 1972
  • Princezna Tatjana, nar. 10. dubna 1973

Kněžna Marie se velmi angažuje v lichtenštejnských sociálních institucích. Je čestnou předsedkyní Lichtenštejnského Červeného kříže, který vedla v letech 1985 až 2015, a patronkou Spolku pro speciální pedagogickou pomoc. Kněžna Marie se rovněž zajímá o umění a kulturu a zabývá se otázkami vzdělávání.

If you do not wish to accept Cookies from the Site please either disable them using your internet browser settings or refrain from using the Site.
For detailed personal information on how we use cookies please see our .
Privacy Policy.