Skip navigation Scroll to top
LGT
Scroll to top

JJ kněžna Marie-Aglaé

Kněžna Marie se narodila v Praze jako čtvrté ze sedmi dětí hraběte Ferdinanda Karla Kinského z Vchynic a Tetova a Henriety, rozené hraběnky Ledebursko-Wichelnské. Je manželkou knížete Hanse Adama II.

JJ kněžna Marie-Aglaé
More information JJ kněžna Marie-Aglaé

V roce 1945 byla její rodina vyhnána z tehdejšího Československa a prchla do Německa. V letech 1946-1949 navštěvovala kněžna Marie obecnou školu v Eringu am Inn a poté strávila osm let v internátu sester benediktinek v klášteře Wald ve Württembersku. Absolvovala reálné gymnázium.

V roce 1957 odjela na jazykový kurz do Anglie. Po návratu navštěvovala po 6 semestrů Akademii užitého umění v Mnichově, kde rovněž získala diplom. Po krátkém studijním pobytu v Paříži pracovala až do svého zasnoubení v roce 1965 jako grafička v jedné tiskárně v Dachau.

července 1967 se provdala za knížete Hanse Adama II. Mají spolu čtyři děti:  

  • Dědičný princ Alois, nar. 11. června 1968
  • Princ Maximilian, nar. 16. května 1969
  • Prinz Constantin, nar. 15. března 1972
  • Princezna Tatjana, nar. 10. dubna 1973

Kněžna Marie se velmi angažuje v lichtenštejnských sociálních institucích. Je čestnou předsedkyní Lichtenštejnského Červeného kříže, který vedla v letech 1985 až 2015, a patronkou Spolku pro speciální pedagogickou pomoc. Kněžna Marie se rovněž zajímá o umění a kulturu a zabývá se otázkami vzdělávání.