Skip navigation Scroll to top
LGT
Scroll to top

JJ kníže Hans Adam II.

Kníže Hans Adam II. je nejstarším synem knížete Franze Josefa II. a kněžny Giny. Je prvním knížetem, který vyrostl v Lichtenštejnsku a celkově 15. vládnoucím knížetem z Lichtenštejna.

JJ kníže Hans Adam II. z Lichtenštejna
More information JJ kníže Hans Adam II. z Lichtenštejna

Kníže Hans Adam II. se narodil 14. února 1945 a vyrůstal s rodiči a čtyřmi sourozenci na zámku ve Vaduzu. Navštěvoval obecnou školu ve Vaduzu a byl i členem místního skautského oddílu.

V roce 1956 pokračoval kníže Hans Adam II. ve studiu na vídeňském Schottengymna­siu, kde studoval už i jeho otec kníže Franz Josef II. V roce 1960 přešel na gymnázium do švýcarského Zuozu, kde studia v roce 1965 ukončil složením švýcarské a německé maturity. Po završení středoškolských studií pracoval kníže Hans Adam jako praktikant v jedné londýnské bance. Kromě rodné němčiny hovoří ještě anglicky a francouzsky. Od roku 1965 studoval kníže Hans Adam II. na vysoké škole v St. Gallen podnikové a národní hospodářství. Studia zakončil absolutoriem v roce 1969.

července 1967 se kníže Hans Adam II. oženil s hraběnkou Marií Kinskou z Vchynic a Tetova. Mají spolu čtyři děti:

  • Dědičný princ Alois, nar. 11. června 1968
  • Princ Maximilian, nar. 16. května 1969
  • Prinz Constantin, nar. 15. března 1972
  • Princezna Tatjana, nar. 10. dubna 1973

V roce 1972 byl kníže Hans Adam II. – tehdy ještě jako dědičný princ – pověřen svým otcem Franzem Josefem II. reorganizací knížecího majetku.

V roce 1984, v 45. roce vlády svého otce, byl jmenován jeho stálým zástupcem a bylo mu svěřeno plnění úkolů hlavy státu. Formálně se kníže Hans Adam II. ujal vlády 13. listopadu 1989 po smrti svého otce. 15. srpna 2004 jmenoval kníže Hans Adam II. svým zástupcem svého nejstaršího syna, dědičného prince Aloise, aby ho mohl připravit na roli následníka trůnu.