Skip navigation Scroll to top
LGT
Scroll to top

JKV dědičná princezna Sophie

Dědičná princezna Sophie je nejstarší z pěti dcer Maxe, vévody bavorského a jeho ženy Elizabeth. Je přímým potomkem posledního bavorského krále Ludvíka III., který byl jejím prapradědečkem. Dědičná princezna Sophie je manželkou dědičného prince Aloise.

JKV dědičná princezna Sophie
More information JKV dědičná princezna Sophie

Dědičná princezna Sophie se narodila 28. října 1967 v Mnichově. Dětství strávila s rodiči a sourozenci v jihobavorském Wildbad Kreuth.

Po maturitě následoval několikaměsíční pobyt v Londýně, během kterého navštěvovala kurzy na Inchbald School of Interior Design. Zajímala se zejména o různé styly zařízení interiérů. Dědičná princezna Sophie studovala anglistiku na Katolické univerzitě v Eichstättu.

3. července 1993 se provdala za dědičného prince Aloise. Mají spolu čtyři děti:

  • Princ Joseph Wenzel, nar. 24. května 1995
  • Princezna Marie Caroline, nar. 17. října 1996
  • Princ Georg, nar. 20. dubna 1999
  • Princ Nikolaus, nar. 6. prosince 2000

V roce 2006 založila dědičná princezna Sophie z Lichtenštejna Nadaci pro ženu a dítě. Cílem této nadace je nabídnout ženám s nechtěným těhotenstvím pozitivní životní perspektivu pro ně i dítě. Nadace podporuje provoz internetových stránek "schwanger.li" i provoz konzultačních kanceláří v lichtenštejnském Schaanu, sousedním rakouském Feldkirchu či švýcarském Buchsu.

Od května 2015 je dědičná princezna Sophie předsedkyní Lichtenštejnského Červeného kříže.