Skip navigation Scroll to top

Scroll to top

JJ dědičný princ Alois

Dědičný princ Alois přišel na svět 11. června 1968 v Curychu jako nejstarší syn knížete Hanse Adama II. a kněžny Marie. Dle knížecího rodového zákona je následníkem trůnu a od 15. srpna 2004 vykonává funkci hlavy státu Lichtenštejnského knížectví.

JJ dědičný princ Alois z Lichtenštejna
More information JJ dědičný princ Alois z Lichtenštejna

Jméno Alois dostal princ na památku svého pradědečka, knížete Aloise z Lichtenštejna. Princ Alois prožil dětství na zámku ve Vaduzu. Navštěvoval základní školu Vaduz-Ebenholz a v roce 1979 pokračoval ve studiu na lichtenštejnském gymnáziu, které v roce 1987 završil maturitní zkouškou (typ B, literárně-historický směr).

Poté nastoupil do Královské vojenské akademie v anglickém Sandhurstu, kde absolvoval důstojnický výcvik. Po dosažení hodnosti podporučíka sloužil půl roku u Coldstream Guards v Hongkongu a v Londýně.

V roce 1988 se dědičný princ Alois zapsal jako student práv na univerzitu v Salcburku. Studium zakončil v roce 1993 ziskem magisterského diplomu. Od září 1993 do května 1996 pracoval v jedné účetní firmě v Londýně. Od té doby žije opět ve Vaduzu a je zodpovědný za správu části knížecích aktiv.

15. srpna 2004 jej kníže Hans Adam II. v souladu s článkem 13 Ústavy Lichtenštejnského knížectví jmenoval svým zástupcem, aby se mohl připravit k následnictví trůnu. Dědičný princ tím na sebe převzal státní i mezinárodní povinnosti hlavy státu Lichtenštejnského knížectví.

3. července 1993 se dědičný princ Alois oženil s vévodkyní Sophií Bavorskou. Mají spolu čtyři děti: 

  • Princ Joseph Wenzel, nar. 24. května 1995
  • Princezna Marie Caroline, nar. 17. října 1996
  • Princ Georg, nar. 20. dubna 1999
  • Princ Nikolaus, nar. 6. prosince 2000
If you do not wish to accept Cookies from the Site please either disable them using your internet browser settings or refrain from using the Site.
For detailed personal information on how we use cookies please see our .
Privacy Policy.