Skip navigation Scroll to top
LGT
Scroll to top

JJ dědičný princ Alois

Dědičný princ Alois přišel na svět 11. června 1968 v Curychu jako nejstarší syn knížete Hanse Adama II. a kněžny Marie. Dle knížecího rodového zákona je následníkem trůnu a od 15. srpna 2004 vykonává funkci hlavy státu Lichtenštejnského knížectví.

JJ dědičný princ Alois z Lichtenštejna
More information JJ dědičný princ Alois z Lichtenštejna

Jméno Alois dostal princ na památku svého pradědečka, knížete Aloise z Lichtenštejna. Princ Alois prožil dětství na zámku ve Vaduzu. Navštěvoval základní školu Vaduz-Ebenholz a v roce 1979 pokračoval ve studiu na lichtenštejnském gymnáziu, které v roce 1987 završil maturitní zkouškou (typ B, literárně-historický směr).

Poté nastoupil do Královské vojenské akademie v anglickém Sandhurstu, kde absolvoval důstojnický výcvik. Po dosažení hodnosti podporučíka sloužil půl roku u Coldstream Guards v Hongkongu a v Londýně.

V roce 1988 se dědičný princ Alois zapsal jako student práv na univerzitu v Salcburku. Studium zakončil v roce 1993 ziskem magisterského diplomu. Od září 1993 do května 1996 pracoval v jedné účetní firmě v Londýně. Od té doby žije opět ve Vaduzu a je zodpovědný za správu části knížecích aktiv.

15. srpna 2004 jej kníže Hans Adam II. v souladu s článkem 13 Ústavy Lichtenštejnského knížectví jmenoval svým zástupcem, aby se mohl připravit k následnictví trůnu. Dědičný princ tím na sebe převzal státní i mezinárodní povinnosti hlavy státu Lichtenštejnského knížectví.

3. července 1993 se dědičný princ Alois oženil s vévodkyní Sophií Bavorskou. Mají spolu čtyři děti: 

  • Princ Joseph Wenzel, nar. 24. května 1995
  • Princezna Marie Caroline, nar. 17. října 1996
  • Princ Georg, nar. 20. dubna 1999
  • Princ Nikolaus, nar. 6. prosince 2000