Skip navigation Scroll to top
LGT
Scroll to top


Knížecí rod

Rodový zákon knížecího rodu Lichtenštejnů

Rodový zákon knížecího rodu Lichtenštejnů stanoví mimo jiné pravidla pro dědičné nálednictví trůnu, plnoletost či opatrovnictví.

JJ kníže Hans Adam II.

Kníže Hans Adam II. je nejstarším synem knížete Franze Josefa II. a kněžny Giny. Je prvním knížetem, který vyrostl v Lichtenštejnsku a celkově 15. vládnoucím knížetem z Lichtenštejna.

JJ kněžna Marie-Aglaé

Kněžna Marie se narodila v Praze jako čtvrté ze sedmi dětí hraběte Ferdinanda Karla Kinského z Vchynic a Tetova a Henriety, rozené hraběnky Ledebursko-Wichelnské. Je manželkou knížete Hanse Adama II.

JJ dědičný princ Alois

Dědičný princ Alois je nejstarším synem knížete Hanse Adama II. a kněžny Marie. Je následníkem trůnu a od 15. srpna 2004 vykonává funkci hlavy státu Lichtenštejnského knížectví.

JKV dědičná princezna Sophie

Dědičná princezna Sophie je nejstarší z pěti dcer Maxe, vévody bavorského, a jeho ženy Elizabeth. Je přímým potomkem posledního bavorského krále Ludvíka III., který byl jejím prapradědečkem. Dědičná princezna Sophie je manželkou dědičného prince Aloise.