Skip navigation Scroll to top
LGT
Scroll to top

Offizieller Arbeitsbesuch S.E. des Bundespräsidenten der Bundesrepublik Deutschland Joachim Gauck in Begleitung I.E. Frau Daniela Schadt in Liechtenstein / 16. September 2015

16. září 2015

Offizieller Arbeitsbesuch S.E. des Bundespräsidenten der Bundesrepublik Deutschland Joachim Gauck in Begleitung I.E. Frau Daniela Schadt in Liechtenstein / 16. September 2015