Skip navigation Scroll to top
LGT
Scroll to top

Ústavní reforma v roce 2003

Ústava Lichtenštejnska z roku 1921 přestála bez velkých změn celé dekády i chaos a politické změny, které zachvátily Evropu a celý svět v průběhu dvacátého století. V roce 2003 však rozsáhlá debata v knížectví o roli monarchie vyústila v referendum, které schválilo reformní proces vedoucí k několika ústavním změnám, navrženým samotnou knížecí rodinou. S ústavní reformou souhlasilo a přijalo ji 64.3 procent voličů. K volebním urnám jich přišlo 87.7 procent.

Smysluplná monarchie založena na demokratických základech

Ústavní reforma z roku 2003 odráží vizi knížecí rodiny o smysluplné monarchii založené na zcela demokratických základech. Tato syntéza monarchie, která je zakotvena v sociálním a politickém uspořádání knížectví a jejímž základem a podmínkou je plná demokratická legitimizace, nepochybně odráží osobní a politickou filosofii a přesvědčení knížete Hanse-Adama II, které kníže jasně a velmi podrobně vyjadřuje ve své knize Stát ve třetím miléniu. Kniha byla poprvé vydaná v roce 2009 a následně přeložena do mnoha jazyků a vydána v mnoha zemích. A byla to přesně tato vize, zaměřená na harmonické posilování vlády demokracie a monarchie, která byla smysluplně vyjádřena v ústavní reformě z roku 2003, včetně principů nezávislosti úřadů místní samosprávy, jež mají nyní právo se od knížectví odtrhnout na základě hlasování většiny obyvatel dané oblasti (článek. 4 ústavy).

Právo hlasování pro zrušení monarchie

Ústavní reforma z roku 2003 přinesla i další změny, včetně ochranných limitů záložních zdrojů, časově i rozsahem (článek 10 Ústavy), vyvážený proces jmenování úředníků a soudců (článek 11 a 96 Ústavy), zlepšení postupu v případě hlasování o nedůvěře vládě (článek 80 Ústavy) a, zcela poprvé, hlasování o nedůvěře knížeti (článek 13, Ústavy). Závazek k demokratické legitimizaci monarchie je však nejsilněji vyjádřen v článku 113 Ústavy, který dává občanům knížectví právo hlasovat v referendu pro zrušení monarchie.

Další podrobné informace o hlavních změnách ústavní reformy z roku 2003.