Skip navigation Scroll to top
LGT
Scroll to top

Ústavní reforma v roce 2003

Ústava Lichtenštejnska z roku 1921 přestála bez velkých změn celé dekády i chaos a politické změny, které zachvátily Evropu a celý svět v průběhu dvacátého století. V roce 2003 však rozsáhlá debata v knížectví o roli monarchie vyústila v referendum, které schválilo reformní proces vedoucí k několika ústavním změnám, navrženým samotnou knížecí rodinou. S ústavní reformou souhlasilo a přijalo ji 64.3 procent voličů. K volebním urnám jich přišlo 87.7 procent.

Smysluplná monarchie založena na demokratických základech

Ústavní reforma z roku 2003 odráží vizi knížecí rodiny o smysluplné monarchii založené na zcela demokratických základech. Tato syntéza monarchie, která je zakotvena v sociálním a politickém uspořádání knížectví a jejímž základem a podmínkou je plná demokratická legitimizace, nepochybně odráží osobní a politickou filosofii a přesvědčení knížete Hanse-Adama II, které kníže jasně a velmi podrobně vyjadřuje ve své knize Stát ve třetím miléniu. Kniha byla poprvé vydaná v roce 2009 a následně přeložena do mnoha jazyků a vydána v mnoha zemích. A byla to přesně tato vize, zaměřená na harmonické posilování vlády demokracie a monarchie, která byla smysluplně vyjádřena v ústavní reformě z roku 2003, včetně principů nezávislosti úřadů místní samosprávy, jež mají nyní právo se od knížectví odtrhnout na základě hlasování většiny obyvatel dané oblasti (článek. 4 ústavy).

Právo hlasování pro zrušení monarchie

Ústavní reforma z roku 2003 přinesla i další změny, včetně ochranných limitů záložních zdrojů, časově i rozsahem (článek 10 Ústavy), vyvážený proces jmenování úředníků a soudců (článek 11 a 96 Ústavy), zlepšení postupu v případě hlasování o nedůvěře vládě (článek 80 Ústavy) a, zcela poprvé, hlasování o nedůvěře knížeti (článek 13, Ústavy). Závazek k demokratické legitimizaci monarchie je však nejsilněji vyjádřen v článku 113 Ústavy, který dává občanům knížectví právo hlasovat v referendu pro zrušení monarchie.

Další podrobné informace o hlavních změnách ústavní reformy z roku 2003.

If you do not wish to accept Cookies from the Site please either disable them using your internet browser settings or refrain from using the Site.
For detailed personal information on how we use cookies please see our .
Privacy Policy.