Skip navigation Scroll to top
LGT
Scroll to top

Výsostný znak

Znak knížecí rodiny je od roku 1719 velkým státním znakem Lichtenštejnska. Tehdy byla obě panství Vaduz a Schellenberg povýšena na říšské knížectví.

Po vymření ostatních linií užívají znak všichni členi lichtenštejnské rodiny

Šest znakových polí znaku

  • Srdeční štít tvoří zlato-červený rodový znak Lichtenštejnů.
  • Orlice se zlatou korunou odkazuje na Slezsko.
  • Routový věnec je znakem Kuenringů.
  • Červeno-stříbrný znak je vévodství opavské.
  • Černá harpyje připomíná první ženu knížete Gundakara Anežku z Ostfrieslandu.
  • Ve špici štítu se nachází krnovského vévodství a nese zlatou trubku.

Jako malý státní znak Lichtenštejnska se označuje znak knížecí rodiny.

Další informace naleznete v zákonu o znaku, barvách, pečeti a symbolech Lichtenštejnska (zákon o státních znacích).

If you do not wish to accept Cookies from the Site please either disable them using your internet browser settings or refrain from using the Site.
For detailed personal information on how we use cookies please see our .
Privacy Policy.