Skip navigation Scroll to top
LGT
Scroll to top

Výsostný znak

Znak knížecí rodiny je od roku 1719 velkým státním znakem Lichtenštejnska. Tehdy byla obě panství Vaduz a Schellenberg povýšena na říšské knížectví.

Po vymření ostatních linií užívají znak všichni členi lichtenštejnské rodiny

Šest znakových polí znaku

  • Srdeční štít tvoří zlato-červený rodový znak Lichtenštejnů.
  • Orlice se zlatou korunou odkazuje na Slezsko.
  • Routový věnec je znakem Kuenringů.
  • Červeno-stříbrný znak je vévodství opavské.
  • Černá harpyje připomíná první ženu knížete Gundakara Anežku z Ostfrieslandu.
  • Ve špici štítu se nachází krnovského vévodství a nese zlatou trubku.

Jako malý státní znak Lichtenštejnska se označuje znak knížecí rodiny.

Další informace naleznete v zákonu o znaku, barvách, pečeti a symbolech Lichtenštejnska (zákon o státních znacích).