Skip navigation Scroll to top
LGT
Scroll to topMonarchie

Politicky aktivní knížecí rod

Lichtenštejnsko je konstituční a dědičná monarchie, postavená na demokratických a parlamentních základech. Knížecí rodina významným způsobem přispívá k politice a uznání země.

Lichtenštejnská ústava

Ústava pochází z roku 1921 a jedinečným způsobem sjednocuje parlamentní demokracii s politicky aktivním monarchou a velmi silnými přímými právy lidu.

Vyznamenání

Kníže uděluje tituly, řády a čestná vyznamenání osobám, které se zasloužily o stát Lichtenštejnsko.

Výsostný znak

Znak panovnického domu je současně velkým státním znakem Lichtenštejnska. Pro znak je charakteristických šest polí.

"Vstupem do OSN jsme dosáhli uznání mezinárodní suverenity Lichtenštejnska, což je s ohledem na globalizaci pro malý stát velmi důležité."

JJ kníže Hans Adam II.