Skip navigation Scroll to top
LGT
Scroll to topMonarchie

Politicky aktivní knížecí rod

Lichtenštejnsko je konstituční a dědičná monarchie, postavená na demokratických a parlamentních základech. Knížecí rodina významným způsobem přispívá k politice a uznání země.

Lichtenštejnská ústava

Ústava pochází z roku 1921 a jedinečným způsobem sjednocuje parlamentní demokracii s politicky aktivním monarchou a velmi silnými přímými právy lidu.

Vyznamenání

Kníže uděluje tituly, řády a čestná vyznamenání osobám, které se zasloužily o stát Lichtenštejnsko.

Výsostný znak

Znak panovnického domu je současně velkým státním znakem Lichtenštejnska. Pro znak je charakteristických šest polí.

"Vstupem do OSN jsme dosáhli uznání mezinárodní suverenity Lichtenštejnska, což je s ohledem na globalizaci pro malý stát velmi důležité."

JJ kníže Hans Adam II.
If you do not wish to accept Cookies from the Site please either disable them using your internet browser settings or refrain from using the Site.
For detailed personal information on how we use cookies please see our .
Privacy Policy.