Skip navigation Scroll to top
LGT
Scroll to top
Dějiny knížecího rodu

Původ rodiny Lichtenštejnů

Jméno Lichtenštejn se poprvé zmiňuje kolem roku 1136. Hugo z Lichtenštejna se pravděpodobně nazýval podle hradu Liechtenstein jižně od Vídně. V roce 1608 se Karel z Lichtenštejna stal dědičným knížetem.

Životopisy knížat a kněžen

Lichtenštejnská knížata v sobě často spojují mnoho různých dovedností: jsou správci, finančníky, diplomaty, sběrateli umění a mecenáši. Lichtenštejnské kněžny se zajímají zejména o sociální a charitativní projekty.

"Ekonomicky i politicky jsme velmi stabilní. K tomu je třeba přičíst velmi vzdělanou populaci, atraktivní podnikatelské prostředí a rovněž naše státní zřízení, které je blízké občanům a dokáže rychle reagovat."

JJ dědičný princ Alois z Lichtenštejna