Skip navigation Scroll to top
LGT
Scroll to top

Dějiny knížecího rodu

Původ rodiny Lichtenštejnů

Jméno Lichtenštejn se poprvé zmiňuje kolem roku 1136. Hugo z Lichtenštejna se pravděpodobně nazýval podle hradu Liechtenstein jižně od Vídně. V roce 1608 se Karel z Lichtenštejna stal dědičným knížetem.

Životopisy knížat a kněžen

Lichtenštejnská knížata v sobě často spojují mnoho různých dovedností: jsou správci, finančníky, diplomaty, sběrateli umění a mecenáši. Lichtenštejnské kněžny se zajímají zejména o sociální a charitativní projekty.

"Ekonomicky i politicky jsme velmi stabilní. K tomu je třeba přičíst velmi vzdělanou populaci, atraktivní podnikatelské prostředí a rovněž naše státní zřízení, které je blízké občanům a dokáže rychle reagovat."

JJ dědičný princ Alois z Lichtenštejna
If you do not wish to accept Cookies from the Site please either disable them using your internet browser settings or refrain from using the Site.
For detailed personal information on how we use cookies please see our .
Privacy Policy.