Skip navigation Scroll to top
LGT
Scroll to top

Knížecí rod v roli podnikatele

Knížecí rod Lichtenštejnů disponuje mezinárodně diverzifikovaným portfoliem podniků, které jsou sdruženy v nadacích knížecí rodiny.

K podnikatelským aktivitám knížecího rodu patří podíly v zemědělských, lesnických i průmyslových podnicích stejně jako rozsáhlé nemovitosti s historickými hrady a zámky. Několik podniků je sdruženo v Nadaci knížete z Lichtenštejna. Kromě toho patří knížecímu rodu také skupina zabývající se bankovnictvím a správou aktiv.

Rodinný podnik už po staletí

Ve své 900leté historii se naučil knížecí rod zvládat úspěšně nezdary, ať už způsobené válkou či přírodními katastrofami. Kníže Hans Adam I. - jmenovec vládnoucího knížete - dokázal v 17. století splatit otcovy dluhy vzniklé v souvislosti s válkou v pozoruhodně krátkém čase. Šikovně k tomu využil vlastnictví půdy, které průběžně rozšiřoval nákupy.

Po 2. světové válce ztratil knížecí rod Lichtenštejnů díky vyvlastnění v bývalém Československu většinu svého majetku. Současný vládnoucí kníže Hans Adam II. převzal jako dědičný princ správu knížecího majetku v 70. letech 20. století a v krátkém čase z něj vytvořil úspěšný rodinný podnik.

Široce pojatá investiční strategie

Knížecí rod se vždy držel široce pojaté investiční strategie, která vychází z dlouhodobých perpektiv. Společnosti knížecího rodu se využívají principů udržitelného vývoje a etických standardů.