Skip navigation Scroll to top
LGT
Scroll to top

Knížecí rod v roli podnikatele

Knížecí rod Lichtenštejnů disponuje mezinárodně diverzifikovaným portfoliem podniků, které jsou sdruženy v nadacích knížecí rodiny.

K podnikatelským aktivitám knížecího rodu patří podíly v zemědělských, lesnických i průmyslových podnicích stejně jako rozsáhlé nemovitosti s historickými hrady a zámky. Několik podniků je sdruženo v Nadaci knížete z Lichtenštejna. Kromě toho patří knížecímu rodu také skupina zabývající se bankovnictvím a správou aktiv.

Rodinný podnik už po staletí

Ve své 900leté historii se naučil knížecí rod zvládat úspěšně nezdary, ať už způsobené válkou či přírodními katastrofami. Kníže Hans Adam I. - jmenovec vládnoucího knížete - dokázal v 17. století splatit otcovy dluhy vzniklé v souvislosti s válkou v pozoruhodně krátkém čase. Šikovně k tomu využil vlastnictví půdy, které průběžně rozšiřoval nákupy.

Po 2. světové válce ztratil knížecí rod Lichtenštejnů díky vyvlastnění v bývalém Československu většinu svého majetku. Současný vládnoucí kníže Hans Adam II. převzal jako dědičný princ správu knížecího majetku v 70. letech 20. století a v krátkém čase z něj vytvořil úspěšný rodinný podnik.

Široce pojatá investiční strategie

Knížecí rod se vždy držel široce pojaté investiční strategie, která vychází z dlouhodobých perpektiv. Společnosti knížecího rodu se využívají principů udržitelného vývoje a etických standardů.

If you do not wish to accept Cookies from the Site please either disable them using your internet browser settings or refrain from using the Site.
For detailed personal information on how we use cookies please see our .
Privacy Policy.