Skip navigation Scroll to top
LGT
Scroll to top

Podpora vědy a obecného blahobytu

Knížata z Lichtenštejna jsou průkopníky, badateli, diplomaty a mecenáši. Odjakživa se angažovali v různých otázkách týkajících se vědy a obecného blahobytu.

Členové knížecího rodu se doma i v zahraničí zapojují zejména do činnosti následujících organizací:

Další informace o průkopnických počinech a aktivity knížecího rodu lze nalézt v jednotlivých životopisech knížat a kněžen.

If you do not wish to accept Cookies from the Site please either disable them using your internet browser settings or refrain from using the Site.
For detailed personal information on how we use cookies please see our .
Privacy Policy.