Skip navigation Scroll to top
LGT
Scroll to top

Podpora vědy a obecného blahobytu

Knížata z Lichtenštejna jsou průkopníky, badateli, diplomaty a mecenáši. Odjakživa se angažovali v různých otázkách týkajících se vědy a obecného blahobytu.

Členové knížecího rodu se doma i v zahraničí zapojují zejména do činnosti následujících organizací:

Další informace o průkopnických počinech a aktivity knížecího rodu lze nalézt v jednotlivých životopisech knížat a kněžen.