Skip navigation Scroll to top
LGT
Scroll to top

Podpora umění

Knížecí umělecké sbírky budovala knížata z Lichtenštejna po staletí. Po 2. světové válce musela knížecí rodina některá významná umělecká díla prodat, aby tak zajistila svoji vlastní existenci.

Díky aktivní nákupní politice se vládnoucímu knížeti Hansi Adamovi II. podařilo v krátkém čase získat více než 1000 nových přírůstků a uměleckou sbírku udržitelným způsobem rozšiřovat.  

Pohled do Knížecích sbírek

Část Knížecích sbírek si můžete prohlédnout v Zahradním paláci (Gartenpalais) a Městském paláci (Stadtpalais) ve Vídni. Oba architektonické skvosty jsou více než 300 let v majetku rodu Lichtenštejnů. Kníže Hans Adam II. nechal obě budovy kompletně zrekonstruovat a v roce 2004, resp. 2013, byly znovuotevřeny.

Knížecí rod se neangažuje pouze jako mecenáš umění, nýbrž podporuje také vědu a obecný blahobyt. Kromě toho je činný i podnikatelsky.