Skip navigation Scroll to top
LGT
Scroll to top


Aktivity knížecího rodu

Podpora umění

Knížecí rod Lichtenštejnů vlastní jednu z největších a nejvýznamnějších soukromých sbírek umění na světě. Knížecí sbírky jsou výsledkem staletých sběratelských aktivit knížecí rodiny a jejího mecenátu.

Podpora vědy a obecného blahobytu

Knížecí rod Lichtenštejnů se snaží vést stát udržitelným způsobem. Angažuje se v humanitárních projektech.

Knížecí rod v roli podnikatele

Knížecí rod Lichtenštejnů je mezinárodně úspěšná rodinná firma. Není financována ze státních dotací, nýbrž z vlastních prostředků.