Skip navigation Scroll to top
LGT
Scroll to topAktivity knížecího rodu

Podpora umění

Knížecí rod Lichtenštejnů vlastní jednu z největších a nejvýznamnějších soukromých sbírek umění na světě. Knížecí sbírky jsou výsledkem staletých sběratelských aktivit knížecí rodiny a jejího mecenátu.

Podpora vědy a obecného blahobytu

Knížecí rod Lichtenštejnů se snaží vést stát udržitelným způsobem. Angažuje se v humanitárních projektech.

Knížecí rod v roli podnikatele

Knížecí rod Lichtenštejnů je mezinárodně úspěšná rodinná firma. Není financována ze státních dotací, nýbrž z vlastních prostředků.

If you do not wish to accept Cookies from the Site please either disable them using your internet browser settings or refrain from using the Site.
For detailed personal information on how we use cookies please see our .
Privacy Policy.